แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

รัฐบาลขอให้สหกรณ์ชดใช้เงินบำนาญประกันสังคมที่ยังไม่ได้ใช้ให้ KSSPL

รัฐบาลขอให้สหกรณ์ชดใช้เงินบำนาญประกันสังคมที่ยังไม่ได้ใช้ให้ KSSPL

รัฐบาลที่รัดเข็มขัดเงินสดได้ขอให้สหกรณ์ที่ได้รับเงินบำนาญประกันสังคมส่งถึงบ้านโดยเคร่งครัดเพื่อชำระคืนเงินที่ยังไม่ได้ใช้ให้กับ Kerala Social Security Pension Ltd (KSSPL) ภายใน 10 วันนับจากวันที่ชำระเงินครั้งสุดท้าย สหกรณ์หลายแห่งละเลยความต้องการแบบเดียวกัน ก่อนหน้านี้. การส่งเงินบำนาญประกันสังคมถึงบ้านจะดำเนินการผ่านสมาคมสินเชื่อการเกษตรขั้นต้นและสหกรณ์อื่นๆ ฝ่ายการเงินรายงานว่าหลายสมาคม ไม่กระตือรือร้นที่จะจ่ายเงินที่ค้างอยู่...

Continue reading...

Chukchansi Gold Casino ข้อตกลงบรรลุข้อตกลง

Chukchansi Gold Casino ข้อตกลงบรรลุข้อตกลง

หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ผู้คนมากถึง 1,300 คนสามารถกลับไปทำงานที่Chukchansi Gold Resort & Casino ที่มีปัญหาในแคลิฟอร์เนียก่อนสิ้นปี Picayune Rancheria ของชาว Chukchansi Indian บรรลุข้อตกลงใหม่กับ...

Continue reading...